Time of Story

decembrie 14, 2017 1:25 am Publicat de

“Life and Light” Foundation campaign “The childhood is a story full of stories. When the stories die, the childhood is killed. Too soon, to cruel, some children ended up in the reality of a life where they cannot hear their mother’s voice, nor can they fly like a plane in their father’s arms, they have no home, nor bed where to have sweet dreams. Let’s make a warm-hearted story on the morning of December 6, a morning in which childhood flies in the streets of joy. Let’s give to the children from “Life and Light” a “Time of Story”. We give them candies, gifts, you get them boots. “Time of Story”. The campaign of “Life and Light” Foundation. We have been in the street for 23 years, where many children live true drama. For them we need 125 boots. The children in the Life and Light Placement Center received the support of Mircea Zamfir, triple world champion in aerobic gymnastics. They got their boots. There are 42 children who will have a beautiful holiday on December 6th. Thank you Zamfir Mircea. Many children from poor families cannot go to school because they have no resources: no food, no clothes, no footwear. For 2 years “Life and Light” Foundation offers lunch at school for 250 children from Valea Măcelarului and Bughea... Vezi Articol

Timp de poveste

decembrie 5, 2017 4:23 pm Publicat de

Campanie a fundației Viață și Lumină „Copilăria este o poveste plină de povești. Când poveștile mor, copilăria este ucisă. Prea devreme, prea crud unii copii au fost aruncați în realitatea unei vieți în care nu se aude vocea mamei, nu zbori ca avionul în brațele tatălui, nu ai o căsuță sau un pătuc unde somnul îți aduce vise liniștite. Să facem din dimineața de 6 decembrie o poveste plină de căldură, o dimineață în care copilăria zburdă pe ulițele bucuriei. Să dăm copiilor din Viață și Lumină un ,,Timp de poveste’’. Noi le dăruim dulciuri, cadouri, voi luați-le ghete. ,,Timp de poveste’’. O campanie a fundație Viață și Lumină.” De 23 de ani suntem prezenți în stradă, acolo unde mulți copii trăiesc adevărate drame. Pentru ei avem nevoie de 125 ghete. Copiii din orfelinatul Viață și Lumină au primit prin sprijinul lui Mircea Zamfir, triplu campion mondial la gimnastică aerobică, ghete. Sunt 42 de copii care vor avea o sărbătoare frumoasă pe 6 decembrie. Mulțumim Zamfir Mircea. Mulți copii din familii sărace nu pot ajunge la școală pentru că nu au resurse: nici pachețel, nici haine, nici încălțăminte. De 2 ani pentru cei 250 de copii din Valea Măcelarului și Bughea de Sus, fundația Viață și Lumină oferă un prănz la școală. Ei au nevoie de ghete. În Republica Moldova,... Vezi Articol