Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Site-ul web aflat la adresa www.fvl.ro este administrat de Fundația Viață și Lumină, organizație non-profit cu sediul în Strada Izbiceni Nr.5-9, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 4298/B/20118/14.01.2003, CIF. 8612072.

Conținutul site-ului Fundației Viață și Lumină este selectat după criteriile organizației și la libera alegere a acesteia. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale site-ului www.fvl.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Accesul la acest portal și utilizarea lui și a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor Termeni și Condiții. Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislației în vigoare.

Site-ul Fundației Viață și Lumină este pus la dispoziția utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional și în scop educațional.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația Viață și Lumină este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 33074.

Fundația Viață și Lumină prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, sex, data și locul nașterii, telefon, adresa, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație economică și financiară, date bancare) furnizate voluntar de utilizatorii care doresc să doneze pe site și/sau să se înscrie în baza noastră de date, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a promova programele Fundației Viață și Lumină, de a educa publicul și de a informa persoanele înscrise în baza de date privitor la proiectele pe care le derulăm. Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, iar refuzul de a le furniza nu atrage după sine consecințe.

Conform legii anterior menționate, utilizatorii au dreptul de acces și de intervenție asupra datelor. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Fundația Viață și Lumină. De asemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.

Website-uri externe

Site-ul Fundației Viață și Lumină poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Fundația Viață și Lumină. Fundația Viață și Lumină pune la dispoziție aceste link-uri doar cu caracter informativ și pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Fundația Viață și Lumină să obțină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Fundația Viață și Lumină nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.fvl.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Fundației Viață și Lumină sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.fvl.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@fvl.ro.

Conținutul site-ului fvl.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă fără permisiunea anterioară scrisă a Fundației Viață și Lumină. Materialele publicate și conținutul www.fvl.ro pot fi utilizate în scop personal, dar se interzice comercializarea acestora.

Donații

Donațiile către Fundația Viață și Lumină se pot efectua fie prin virament bancar către contul Fundației, cod IBAN RO42 BRDE 410 SV 197 8115 4100 deschis la BRD, fie online.

Donațiile online se realizează fie direct prin site-ul Fundației Viață și Lumină, fie prin bifarea opțiunii aferente la orice comandă online de pe site-ul www.fvl.ro, fie prin susținerea cauzei Fundației Viață și Lumină pe site-ul www.galantom.ro.

Donațiile oferite de donatori nu pot fi returnate. Denunțarea unilaterală nu este permisă. Singura excepție este reprezentată de cazurile de fraudă, când donația va fi returnată posesorului cardului fraudat.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea face donații pe www.fvl.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea site-ului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizori de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, utilizatorii noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12).

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Litigii

Prin folosirea acestui site, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Fundația Viață și Lumină. În cazul unor eventuale conflicte între Fundația Viață și Lumină și utilizatorii site-ului, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă din Municipiul București.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea unei donații către Fundația Viață și Lumină, utilizatorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fundația Viață și Lumină nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Fundația Viață și Lumină nu garantează în niciun fel acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informațiilor sau al materialelor cuprinse în acest site web. Fundația Viață și Lumină nu garantează rezultatele ce s-ar putea obține din utilizarea informațiilor prezentate prin intermediul acestui site și nici disponibilitatea spre folosire a informațiilor prezentate în site.

Fundația Viață și Lumină nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet în utilizarea, copierea sau afișarea conținutului site-ului, declinându-și de asemenea răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a altor defecțiuni tehnice apărute la server.